یه آقا

یه آقا

تـــَمَنـَّیتُ مِن لَیلی عَن ِ البُعدِ نَظرَة ً...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

مرا تو غایتِ مقصودی از جهان... ای دوست!

دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۰۱:۱۴ ق.ظ

کربلاتنم بپوسد و خاکم به باد ریزه شود
هنوز مِهر تو باشد در استخوان... ای دوست!*

شب دوشنبه
بیستم محرم
1434

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* سعدی.

۹۱/۰۹/۱۳